Politique d'intimité NL

Pour le claquement de version anglais ici

Fourgon de Decovert.eu hecht veel waarde aan de bescherming uw persoonsgegevens demi-cadratin Dat uw intimité wordt gerespecteerd.

Dans deze privacyverklaring willen nous heldere demi-cadratin transparante informatie donné sur welke gegevens nous verzamelen binent demi-cadratin wij omgaan a rencontré persoonsgegevens. Wij doen les alliés d'Er aan om uw l'intimité Te waarborgen demi-cadratin gaan daarom zorgvuldig om a rencontré persoonsgegevens. Decovert.eu houdt zich dans alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder d'Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt a rencontré zich mee Dat wij dans ieder geval :

 • uw persoonsgegevens verwerken dans overeenstemming a rencontré het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen tapent demi-cadratin persoonsgegevens zijn beschreven dans l'Intimité deze verklaring ;
 • le fourgon de verwerking uw persoonsgegevens beperkt est le tout petit enfant enkel meurent gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt minimal ;
 • passende technische demi-cadratin organisatorische maatregelen hebben les génohommes le fourgon de zodat de beveiliging uw persoonsgegevens gewaarborgd est ;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig est voor uitvoering van de doeleinden waarvoor Ze zijn verstrekt ;
 • fourgon d'op d'hoogte zijn uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen demi-cadratin deze respecteren.

Fourgon d'Als Decovert.eu zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking uw persoonsgegevens. Indien u Na het doornemen le fourgon onze l'intimité verklaring, de dans algemenere zin, vragen heeft hierover du contact a rencontré ONS wenst op Te nemen Kan dit via onderstaande contactgegevens :

Decovert.eu-Nicolas Devroe

Berkenlaan 5
8 300 Knokke
info@decovert.eu
Telefoon : 0477/73 93 06

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden porte Decovert.eu verwerkt dix behoeve van de volgende doeleinden demi-cadratin rechtsgronden :

 • le fourgon de verwerken uw bestelling via onze webshop, wij gebruiken enkel de gegevens meurt u heeft opgegeven
 • le marketing e-mail, enkel a rencontré uw toestemming

Fourgon de Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens u vragen :

 • Naam, Voornaam, Adresgegevens
 • Nous gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor nous de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens meurent u aan ONS geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken dit indien noodzakelijk est voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik fourgon een derde partij voor :

 • het verzorgen van d'Internet omgeving (webhosting) ;
 • het verzorgen (demi-cadratin verspreiden) le fourgon nieuwsbrieven demi-cadratin uitnodigingen (enkel a rencontré uw toestemming)
 • Wij donné nooit persoonsgegevens porte aan andere partijen waarmee nous geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Je me suis rencontré deze partijen (verwerkers) le fourgon de maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging uw persoonsgegevens Te waarborgen.

Verder renfrogné wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht demi-cadratin toegestaan est.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage demi-cadratin recht op correctie de verwijdering van de persoonsgegeven welke wij fourgon u ontvangen hebben. La déclaration d'intimité de Bovenaan dit staat bine le contact de je rencontré ONS Kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) fourgon de maken tegen de verwerking uw persoonsgegevens (d'een deel hiervan) porte ONS de porte één fourgon onze verwerkers. Ook heeft u het recht porte d'om de door u verstrekte gegevens ONS T'overdragen latin aan uzelf de dans le fourgon opdracht u aan direct een andere partij. Wij kunnen u vragen om u Te legitimeren voordat wij gehoor kunnen donné aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben sur de verwerking le fourgon uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover le contact direct a rencontré ONS op Te nemen. U heeft altijd het recht een klacht dans te dienen bij de Privacy Commissie, dit est de toezichthoudende autoriteit op het gebied l'intimité de fourgon bescherming.

Déclaration d'intimité de Wijziging

Decovert.eu Kan zijn déclaration d'intimité wijzigen. Fourgon deze wijziging renfrogné nous een aankondiging doen op onze site Internet.

Mei Deze pagina werd het laatst vernieuwd op 14 2018.